Cayma Hakkı

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma beyanı www.atasunoptik.com.tr/siparis-takibi bağlantısı üzerinde sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak yapılmalıdır. Cayma hakkı kullanıldığı durumda 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların ATASUN’ a iade edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir.

 

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte ATASUN’ a gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ATASUN ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

 

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple mala ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde mal bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır.

 

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

• Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,

• ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

 

ANLAŞMALI KARGO FİRMASI

Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malı ATASUN’ un anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli ATASUN’ a ait olarak göndermelidir. Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir.

 

Gönderi Adresi:Akçaburgaz Mah. 1567 Sk. No:2 Esenyurt / İSTANBUL

Müşteri Hattı: 444 67 85

E-posta Adresi: musterihizmetleri@atasunoptik.com.tr